1.จัดการสินค้าใน marketplace

คุณสามารถจัดการสินค้า ราคาสินค้าของร้านค้าบางร้านในช่องทางเดียวกัน และสต็อกสินค้าของร้านค้าต่างๆในช่องทางเดียวกัน

2.สภาพสินค้า

ใช้งานอยู่: สถานะสินค้ามีการใช้งานในร้านค้าและมีสต๊อก

ไม่ได้ใช้งาน: สถานะสินค้าไม่ได้ใช้งานที่ร้านค้าในขณะที่ร้านค้ายังคงมีสินค้าอยู่

สินค้าหมด: เมื่อสถานะสินค้าใช้งานหรือไม่มีการใช้งานในร้านค้าและไม่มีสต็อก

ห้าม: สถานะของสินค้าในร้านห้ามขาย

ฉบับร่าง:ร้านค้าไม่โชว์สินค้า แต่สินค้าอยู่ในฉบับร่างของ Genie   กรอกชื่อสินค้าเพื่อบันทึกเป็นฉบับร่าง

กำลังดำเนินการ: สินค้าอยู่ระหว่างกระบวนการเตรียมที่จะโชว์ในร้านค้า

ไม่สามารถโชว์: โชว์สินค้าในร้านค้าไม่สำเร็จ