คอลัมน์ “สถานะการพิมพ์” จะรวมข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ได้รับการพิมพ์สำหรับคำสั่งซื้อเกี่ยวข้อง และคำสั่งซื้อที่พิมพ์ออกมาเป็นใบแจ้งราคาสินค้า ป้ายกำกับการจัดส่งและรายการบรรจุภัณฑ์จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

หากต้องการดูข้อมูลสถานะการพิมพ์จากคำสั่งซื้อของคุณ: 
1) ไปที่ Genie เปิดแท็บ “สั่งซื้อ”
2) ใต้คอลัมน์ “สถานะการพิมพ์” คุณสามารถดูรายละเอียดสถานะการพิมพ์ของคำสั่งซื้อ