วิธีการคัดลอกสินค้าหลายชิ้นไปยังช่องทางเดียวกัน

การคัดลอกสินค้าเป็นกลุ่มสามารถทำได้ต่อกันหรือระหว่างช่องทางต่างๆ เท่านั้น กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.  เลือกช่องทางแลสินค้าที่คุณต้องการคัดลอก

2.  เลือกร้านค้าอย่างน้อย 1 ร้าน เพื่อคัดลอกสินค้า(คุณสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ร้าน )แล้วคลิก“คัดลอกเป็นฉบับร่าง”

3.  หลังจากคัดลอกสินค้าสำเร็จแล้ว คุณสามารถแก้ไขสินค้าได้โดยคลิก“แก้ไขทันที”

4. หรือคุณสามารถแก้ไขสินค้าที่คัดลอกโดยกดแท็บฉบับร่างในเมนูสินค้า

5. (depends on the information needs of the Marketplace) ตารางข้อมูลจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณจะคัดลอกสินค้าในช่องทางเดียวกัน หากคุณจะคัดลอกสินค้าไปยังช่องทางต่างกัน จะมีข้อมูลบางส่วนที่คุณต้องกรอกอีกครั้ง ( ขึ้นอยู่กับความต้องการในการเก็บข้อมูลของช่องทางต่างๆ )

6.  คัดลอกและเปิดใช้งานสินค้าสำเร็จเรียบร้อยแล้ว