ในการเพิ่มสินค้าลงใน Lazada Marketplace  มีประเด็นสำคัญหลายประการที่คุณต้องสังเกต ประเด็นสำคัญบางประการที่คุณต้องพิจารณาในการจัดการสินค้าในร้านค้า lazada มีดังต่อไปนี้

  1. รายการสินค้าใน Lazada ข้อเปลี่ยนจะโน๊ตว่า “มองไม่เห็น”
  2. เพิ่มสินค้าใหม่ในร้านค้า Lazada 
  3. แก้ไขสินค้าร้านค้า Lazada 

1. รายการสินค้าใน Lazada มีการเปลี่ยนโน๊ตว่า “มองไม่เห็น” ต่อไปนี้คือคำอธิบาย

ก. กรุณาไปที่รายการสินค้า Lazada ข้อเปลี่ยนนางอย่างอาจแสดงเครื่องหมาย “มองไม่เห็น”

ข. หลังจากเพิ่มสินค้า Lazada แล้ว  Lazada จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสินค้า  หากสินค้าขาดข้อมูลหรือไม่ผ่านการตรวจสอบ ผู้ซื้อจะไม่สามารถดูสินค้านี้ในร้านของคุณได้

ค. หากมองไม่เห็นสินค้า “ชื่อตัวแปร” จะกลาเป็นสีแดงและเหตุผลที่มองไม่เห็นจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกหรือวางเคอร์เซอร์ไว้เหนือข้อความ

ง. หากรูปภาพไม่ได้เปลี่ยน กรุณาคลิกแก้ไขเพื่อแก้ไขสินค้า จากนั้นเพิ่มรูปภาพสินค้าของคุณ

2. เพิ่มสินค้าใหม่ใน Lazada

ก. คลิกเมนูสินค้า จากนั้นเลือกร้านค้า Lazada-> คลิก “เพิ่มสินค้า” แล้วเลือกช่องทางและเลือก ประเภทสินค้า Lazada  -> เพิ่มข้อมูลสินค้า

ข. หลังจากกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว คลิก“ โชว์” เพื่อโชว์สินค้าไปยังร้านค้า Lazada

3. แก้ไขสินค้าในร้านค้า Lazada

ขั้นตอนในการแก้ไขสินค้า Lazada:

1. เลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข

2. เข้าสู่หน้าข้อมูลสินค้าแล้วแก้ไขข้อมูลสินค้า

3. คลิกอัปเดตเพื่ออัปเดตสินค้าไปยังร้านค้า Lazada 

แก้ไขสินค้าที่ช่องทาง Lazada 

1. ไปที่รายการสินค้า Lazada แล้วคลิก“ แก้ไข” -> ไปที่หน้าข้อมูลสินค้า แก้ไขสินค้าแล้วคลิก“ อัปเดต” ไปที่ร้าน