เวลาอัปเดต: เป็นเวลาที่สินค้าอัปเดตครั้งล่าสุด

คลิกเมนูสินค้าเพื่อดู “เวลาอัปเดต” ทางด้านขวาของเมนู “สินค้า”

วิธีซิงโครไนซ์ด้วยตนเอง:

  1. คลิกเมนูสินค้า
  2. คลิกไอคอน “ซิงโครไนซ์” ในเมนู “จัดการ” ที่คอลัมน์สินค้าเพื่อทำการซิงโครไนซ์ด้วยตนเอง

3.  คุณยังสามารถซิงโครไนซ์สินค้าเป็นกลุ่มโดยมารค์สินค้าต่างๆที่คุณต้องการซิงโครไนซ์ จากนั้นคลิก” ซิงโครไนซ์ “