เพื่อให้ผู้ขายที่ Genie จัดการข้อมูลลูกค้าได้ง่ายขึ้น เข้าใจและจัดการข้อมูลลูกค้าที่ยังไม่ได้จัดการในช่องทางอื่นได้อย่างรวดเร็ว

This image has an empty alt attribute; its file name is X7dVOJK_bIpzXPPTHJ8jTGpG39GdwbSnaQ.png