ตารางสถิติสามารถช่วยให้คุณดาวน์โหลดข้อมูลรายงานและดูว่ามีการดาวน์โหลดข้อมูลใดบ้างมาก่อน