1. ในแท็บสินค้าที่ยังไม่พับลิช กรุณาเลือกสินค้าที่คุณต้องการพับลิช
  2. คลิก“ พับลิช” เพื่อพับลิชสินค้าที่คุณเลือก แล้วสินค้าที่คุณเลือกจะปรากฏขึ้นในแต่ละ Marketplace

  3. กรุณารอจนกว่ากระบวนการเสร็จสิ้น สินค้าของคุณกำลังพับลิชในร้านค้าของคุณ
  4. กระบวนการพับลิชสินค้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถคลิก “ดูทันที” เพื่อดูสินค้าที่คุณได้พับลิช

    5. ในกรณีที่คุณไม่สามารถพับลิชสินค้า คุณสามารถตรวจสอบเหตุผลในข้อมูลสินค้าด้วยข้อความสีแดง