Genie จะช่วยคุณตั้งกฎการกรอกหมายเลขใบบิลโดยอัตโนมัติสำหรับ Lazada Marketplace ของคุณ  ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรับทราบหมายเลขใบบิล Lazada ของคุณ:

 

ปัจจุบันเรามี 3 วิธีสำหรับหมายเลขใบบิลโดยจะอธิบายดังต่อไปนี้:

  1. สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติพร้อมหมายเลขคำสั่งซื้อ

หลังจากตั้งค่าที่ร้านแล้ว หมายเลขใบบิลแพคเกจ Lazada จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติตามคำนำหน้า + หมายเลขคำสั่งซื้อ ซึ่งสามารถแก้ไขได้

2. สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามหมายเลขที่กำหนดเอง

หลังจากตั้งค่าที่ร้านแล้ว หมายเลขใบบิลที่ Lazada จะเพิ่มโดยอัตโนมัติตามคำนำหน้า + หมายเลขกำหนดเองที่สามารถตั้งค่าและแก้ไขได้ด้วยตัวเอง

3. ป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

หลังจากตั้งค่าที่ร้านแล้ว หมายเลขใบบิลที่แพ็คเกจ Lazada จะให้คุณกรอกหมายเลขใบบิลด้วยตนเองและไม่สนับสนุนการป้อนข้อมูลโดยอัตโนมัติ