ตามระบบการยกเลิกคำสั่งซื้อของ Lazada  Genie จะสร้างความแตกต่างระหว่างคำสั่งซื้อชำระเสร็จที่ถูกยกเลิกและคำสั่งซื้อพร้อมที่จะจัดส่ง

คำสั่งซื้อที่ชำระเสร็จ

  1. ถ้าคุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลเดียวกัน ก็ไม่จำเป็นต้องเลือกสินค้า คำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกยกเลิกโดยค่าเริ่มต้น
  2. หากคุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อในหน่วยด้วยเหตุผลเดียวกัน คุณต้องเลือกสินค้าชิ้นหนึ่ง หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น เพียงสินค้าที่เลือกในคำสั่งซื้อเท่านั้นจะเปลี่ยนสภาพเป็นถูกยกเลิก

 

คำสั่งซื้อพร้อมส่ง

  1. ถ้าคุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลเดียวกัน ก็ไม่จำเป็นต้องเลือกสินค้า คำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกยกเลิกโดยค่าเริ่มต้น
  2. หากคุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อในหน่วยด้วยเหตุผลเดียวกัน คุณต้องเลือกสินค้า หลังจากดำเนินการเสร็จแล้ว สภาพของสินค้าทั้งหมดภายใต้ป้ายกำกับการจัดส่งเดียวกันจะเปลี่ยนเป็นถูกยกเลิกพร้อมกัน

ยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลเดียวกัน

ยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน