คุณสามารถส่งออกคำสั่งซื้อที่ซิงโครไนซ์ไปยัง Genie เพื่อยืนยันในความแม่นยำของข้อมูลที่จะส่งออก Genie ขอแนะนำให้คุณซิงโครไนซ์คำสั่งซื้อก่อนส่งออก และส่งออกหลังจากตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะของคำสั่งซื้อนั้นถูกต้องและเหมาะสม

ในรายการคำสั่งซื้อมีฟังก์ชั่นการส่งออกซึ่งจะช่วยคุณ “ส่งออกคำสั่งซื้อที่เลือก” “ส่งออกคำสั่งซื้อทั้งหมด” หรือเพียงแค่ “ดูประวัติการส่งออก”

1) ส่งออกคำแนะนำของคำสั่งซื้อที่เลือก

เลือกคำสั่งซื้ออย่างน้อย 1 รายการที่ต้องการส่งออกตามลำดับ แล้วคลิก “ส่งออกคำสั่งซื้อที่เลือก” และเลือกเทมเพลตการส่งออกเพื่อส่งออกข้อมูลคำสั่งซื้อ

2) ส่งออกคำแนะนำคำสั่งซื้อทั้งหมด

คลิก“ส่งออก” เลือกส่งออกเทมเพลตและเวลาสั่งซื้อที่จะส่งออก (หมายถึงลำดับเวลาที่สร้าง) คุณสามารถส่งออกข้อมูลคำสั่งซื้อที่คุณต้องการได้

หมายเหตุ: ฟังก์ชั่นนี้สนับสนุนการส่งออกข้อมูลคำสั่งซื้อ 3 เดือนในครั้งเดียวเท่านั้น

3) ดูประวัติการส่งออก

Genie จะช่วยคุณตรวจสอบการดำเนินการส่งออกคำสั่งซื้อและสนับสนุนการดาวน์โหลดข้อมูลภายใน 15 วันที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือลดการส่งออกคำสั่งซื้อเดียวกันได้ง่ายขึ้น