1. Trước tiên, vui lòng tải xuống trình cài đặt Genie Chat thông qua Genie SaaS, bằng cách nhấp vào nút Genie Chat ở bên trái của Genie, sau đó nhấp vào Mac OS để tải xuống trình cài đặt cho phiên bản Mac OS.

2. Sau khi tải xuống thành công, Tệp cài đặt giống như định dạng dmg này.

Mở Trình cài đặt, sau đó nhấp vào biểu tượng Genie Chat, giữ và di chuyển nó vào thư mục Ứng dụng để cài đặt.

3. Sau khi cài đặt xong, thư mục Genie sẽ xuất hiện trong thư mục “Ứng dụng” với biểu tượng tương tự như thế này

4. Nhấp vào biểu tượng “Genie Chat” để mở ứng dụng “Genie Chat”. Đối với người dùng có thể mở nó, bạn có thể cài đặt Genie Chat ngay lập tức.

Nếu bạn vẫn không thể mở nó do lỗi, ứng dụng được coi là ứng dụng không chính thức. Đừng lo sợ, bạn có thể tiếp tục với các bước này.

5. Xin lưu ý rằng ứng dụng Genie Chat là ứng dụng chính thức của chính Genie, nhưng do ứng dụng không trực thuộc từ Apple Store nên thiết bị của bạn sẽ tự nhiên thông báo như thế này. Nhưng Genie Chat là ứng dụng an toàn 100% cho người dùng.

Khi màn hình trên xuất hiện, hãy nhấp vào dấu chấm hỏi ở góc dưới bên trái

6. Khi đó cửa sổ “Hướng dẫn sử dụng Mac OS” sẽ xuất hiện. Cuộn xuống cuối trang, tìm “Mở ngăn chung cho tôi” và nhấp vào liên kết

7. Sau khi nhấp vào liên kết, bạn sẽ chuyển sang trang “Bảo mật và quyền riêng tư”, vui lòng nhấp vào biểu tượng ổ khóa ở dưới cùng bên trái

8. Sau đó đăng nhập mật khẩu thiết bị và nhấp vào mở khóa.

9. Ở đây, bạn có thể thấy khóa đã được mở thành công, sau đó nhấp vào “Tiếp tục mở”.

10. Sau đó nhấp vào “Mở”

Sau đó, bạn sẽ mở ứng dụng Genie Chat vui lòng đăng nhập bằng tài khoản Genie của bạn.