1. Vui lòng đăng nhập vào Genie và chọn “Tích hợp” ở menu bên phải, sau đó chọn “Shopee”.

2. Nhấp vào “Bắt đầu đồng bộ” trong cửa sổ bật lên, trang sẽ chuyển đến nền tảng mở của Shopee.

3. Bạn cần cấp quyền Tích hợp cho cửa hàng trên trang ủy quyền của Shopee. Vui lòng chọn quốc gia đặt cửa hàng, nhập mật khẩu tài khoản của cửa hàng và nhấp vào “Đăng nhập”.

Nếu cửa hàng ở Indonesia, bạn có thể chọn Indonesia, sau đó nhập tài khoản và mật khẩu, sau đó nhấp vào Đăng nhập.

4. Shopee sẽ nhắc bạn ủy quyền các quyền liên quan của Genie, sau khi nhấn “Xác nhận”, Genie sẽ bắt đầu đồng bộ hóa hàng hóa và đơn hàng của bạn trong cửa hàng; Genie và Shopee sẽ cùng bảo mật tài khoản của bạn.

5. Sau khi ủy quyền cửa hàng thành công, bạn có thể xem tất cả các cửa hàng đã được Tích hợp trong danh sách ủy quyền và Genie có thể hoàn thành việc đồng bộ tất cả các sản phẩm và đơn hàng của cửa hàng trong khoảng vài phút.

Về hướng dẫn và cách Tích hợp Shopee, hãy xem video sau:

Baca Juga: Tabel Statistik Pesanan