Genie สนับสนุนให้คุณพิมพ์หรือส่งออกรายการบรรจุคำสั่งซื้อของคุณจาก Shopee / Bukalapak / Tokopedia

  1. พิมพ์รายการบรรจุสินค้าสำหรับการสั่งซื้อหน่วย

คุณสามารถเลือกคำสั่งซื้อหนึ่งรายการในรายการสั่งซื้อหรือเข้าไปในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อแล้วเลือก ‘รายการบรรจุสินค้า’ เพื่อพิมพ์หรือส่งออกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2. พิมพ์รายการบรรจุสินค้าสำหรับการสั่งซื้อมากกว่าหนึ่งรายการ

คุณสามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อบางรายในรายการสั่งซื้อหรือเข้สไปในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อแล้วเลือก ‘รายการบรรจุสินค้า’ เพื่อพิมพ์หรือส่งออกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง