สภาพโปรโมชั่นแบ่งออกเป็นสามอย่าง: อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เริ่มและเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถจัดการกิจกรรมโปรโมชั่นเพื่อการขายในช่องต่างๆได้ในหน้าการตั้งค่าโปรโมชั่นการขาย

ปัจจุบัน Genie สนับสนุนการดำเนินการดังต่อไปนี้ได้แก่ เพิ่มกิจกรรมโปรโมชั่น การโชว์สินค้า ซิงโครไนซ์กิจกรรมโปรโมชันไปยังช่องทาง แก้ไข ลบ และสิ้นสุดโปรโมชั่นการขาย

หมายเหตุ:

โปรดทราบว่าเมื่อลบกิจกรรมโปรโมชั่นแล้ว จะไม่มีการส่งคืนอีกต่อไป เช่นเดียวกัน เมื่อกิจกรรมโปรโมชั่นเพื่อการขายหยุดลง สภาพจะเปลี่ยนเป็น “เสร็จสมบูรณ์” ทันทีและไม่สามารถส่งคืนได้