1. ค้นหาปุ่มพิมพ์

คุณสามารถเข้าได้จาก “รายการคำสั่งซื้อ” – “พิมพ์” – “พิมพ์รายการบรรจุสินค้า” เพื่อพิมพ์รายการบรรจุและมาร์คว่าได้พิมพ์แล้ว

หลังจากพิมพ์สำเร็จ ระบบจะระบุสถานะการพิมพ์ให้คุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะโชว์ใน“ สถานะพิมพ์”

2. ตอนนี้สามารถเรียงลำดับตามสถานะพิมพ์