ตอนนี้คุณสามารถใช้ Genie เพื่อจัดเตรียมลำดับการจัดส่งสำหรับใบสั่งซื้อที่ชำระเสร็จจาก Lazada

วิธีการจัดส่ง:

  1. กรุณาตรวจสอบรสั่งซื้อที่ชำระแล้วที่คุณต้องจัดส่งในรายการสั่งซื้อ
  2. คลิกปุ่ม “จัดเตรียมการจัดส่ง” เพื่อดำเนินการจัดส่ง
  3. หากคำสั่งซื้อยังไม่ได้บรรจุหรือยังไม่ได้กรอกหมายเลขใบบิล กรุณษปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อกรอกข้อมูลใบบิลก่อนที่จะจัดส่ง

 

วิธีแพ็ค:

    1. หากไม่มีสินค้าที่ได้บรรจุแล้วในออเดอร์  Genie จะแพ็คให้คุณตามคำสั่งซื้อทุกราย
    2. หากมีสินค้าที่ได้บรรจุแล้ว  Genie จะแพ็คสินค้าทั้งหมดที่ไม่ได้บรรจุในครั้งเดียวให้คุณ
    3. หลังจากจัดส่งสินค้าทั้งหมดตามคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว สภาพคำสั่งซื้อจะอัปเดตเป็น “พร้อมส่ง”

หลังจากเติมข้อมูล คำสั่งซื้อจะเปลี่ยนดังนี้