1.คุณสามารถตั้งค่าสถานะการบรรจุสินค้าที่อยู่ในคำสั่งซื้อแล้วในรายการคำสั่งซื้อ / รายละเอียด

คุณสามารถตั้งค่าสถานะการบรรจุสินค้าในรายการสั่งซื้อ / รายละเอียดโดยค่าเริ่มต้น ระบบจะให้สถานะการบรรจุสองสถานะ: “ยังไม่ได้บรรจุ” และ “บรรจุแล้ว” สำหรับการเลือกของคุณ 

รายการสั่งซื้อสามารถฟิลเตอร์ได้ตามสถานะการบรรจุสินค้าที่ระบุ และสามารถดูสถานะการบรรจุสินค้าสำหรับรายการสั่งซื้อที่เหมาะสมได้ในรายการคำสั่งซื้อ 

2. ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มสถานะการบรรจุสินค้าผ่าน“ เพิ่มสถานะ” และจัดการได้