สภาพการจัดส่งคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ข้อมูลการสั่งซื้อ แต่คุณยังสามารถเปลี่ยนสภาพการพิมพ์ของข้อมูลการสั่งซื้อด้วยตนเอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนสภาพการพิมพ์ทีละรายการหรือเปลี่ยนเป็นกลุ่ม เพื่อดูขั้นตอนในการเปลี่ยนสภาพการพิมพ์ด้วยตนเอง โปรดดูขั้นตอนด้านล่าง:

วิธีตั้งค่าสภาพการพิมพ์ในหน่วย:

  1. คลิกหมายเลขคำสั่งซื้อที่คุณต้องการเปลี่ยน

2. คุณจะถูกนำไปยังหน้ารายละเอียดของการสั่งซื้อ แล้วคลิก ตั้งค่าสภาพการพิมพ์ โปรดพิมพ์ข้อมูลการสั่งซื้อที่คุณต้องการเปลี่ยนแล้วคลิกปุ่ม ตกลง

3. จากนั้นสภาพการพิมพ์ของคำสั่งซื้อจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

 

วิธีตั้งค่าสภาพการพิมพ์เป็นกลุ่ม:

  1. เลือกคำสั่งซื้อหลายรายการที่คุณต้องการตั้งค่า แล้วคลิก ” ตั้งค่าสภาพการพิมพ์ “

2. เลือกข้อมูลการพิมพ์ที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิก ” ตกลง ”

3. จากนั้นสภาพการพิมพ์คำสั่งซื้อจะได้รับการอัปเดต