1. โปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการขายที่สร้างขึ้นบนช่องสามารถซิงค์ไปยัง Genie ได้

2. ขั้ยตอนซิงโครไนซ์
ก. คลิก “ซิงโครไนซ์” ในหน้าการจัดการโปรโมชั่น เลือกช่องทางและร้านค้าที่เชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลโปรโมชั่นทั้งหมดในร้านค้าเดียว และคุณสามารถดูผลการซิงโครไนซ์ได้ที่นี่ ปุ่มนี้ยังสามารถโชว์โปรโมชั่นก่อนหน้าของคุณใน Seller Center Marketplace ได้ แต่จะไม่โชว์ในแดชบอร์ดการจัดการโปรโมชั่นบน Genie

ข. อัปเดตการซิงโครไนซ์ข้อมูลโปรโมชั่นเป็นยูนิต คุณสามารถคลิกปุ่มซิงค์ในรายการโปรโมชั่นเพื่ออัปเดตการซิงโครไนซ์โปรโมชั่นทีละรายการได้เร็วขึ้น

3. ซิงค์โครไนซ์ช่องทาง

คุณสามารถซิงค์โปรโมชั่นจาก Shopee กับ Genie และจัดการบน Genie ได้

This image has an empty alt attribute; its file name is WeChatWorkScreenshot_f2330a46-df4c-4ad2-96b5-5c67310062a6.png