ตารางสถิติการสั่งซื้อช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถิติการสั่งซื้อได้ทุกวัน

หมวดหมู่คำสั่งซื้อ: สถิติคำสั่งซื้อที่ถูกต้องทั้งหมดในร้านค้าที่เชื่อมไว้ ซึ่งได้รับการซิงค์กับ Genie แล้ว

แพลตฟอร์มที่สนับสนุน: Shopee / Bukalapak / Tokopedia / Lazada / Blibli / Shopify / JD.id
มิติข้อมูลสถิติ: วันที่สร้างคำสั่งซื้อ ฟิลเตอร์ที่ยาวที่สุดคือน้อยกว่า 3 เดือน
คำอธิบายเวลา: คำสั่งซื้อที่มาในวันนั้นจะถูกนับเป็นสถิติของวันถัดไป 

คำแจ้งเดือน:

ปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมด

เวลาสร้างเดียวกับปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมดในวันนั้น (สภาพการสั่งซื้อทั้งหมด)

มูลค่าการสั่งซื้อทั้งหมด

เวลาสร้างเดียวกับมูลค่ารวมคำสั่งซื้อในวันนั้น (รวมค่าขนส่ง ฯลฯ ) 

มูลค่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

มูลค่ารวมของสินค้าในใบสั่งซื้อ ณ เวลาปัจจุบัน (ไม่รวมค่าจัดส่ง / ส่วนลด ฯลฯ ) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

สร้างเวลาเดียวกับค่าจัดส่งทั้งหมดสำหรับการสั่งซื้อในวันนั้น (ค่าจัดส่งทั้งหมดตามรายละเอียดการสั่งซื้อ) 

คำสั่งซื้อที่ถูกต้อง

จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ได้รับ / พร้อมที่จะจัดส่ง / กำลังจัดส่ง / จนถึงเวลาทำจะตรงกับเวลาปัจจุบัน

คำแจ้งเตือน: คำสั่งซื้อที่ชำระเงินบางส่วนจะไม่รวมในสถิติ

มูลค่ารวมของคำสั่งซื้อที่ถูกต้อง

ชำระเงินตามคำสั่งซื้อ / พร้อมจัดส่ง / การจัดส่ง / จนกว่าเวลาทำจะตรงกับเวลาปัจจุบัน (รวมค่าขนส่ง ฯลฯ )

คำแจ้งเตือน: คำสั่งซื้อที่ชำระเงินบางส่วนจะไม่รวมในสถิติ

ส่งคืนคำสั่งซื้อ

เวลาการส่งคืนคำสั่งซื้อ คือจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ส่งคืน ณ เวลาปัจจุบัน

คำแจ้งเตือน: ไม่นับคำสั่งซื้อที่คืนสินค้าบางส่วน (รวมถึง Lazada / Shopify)

มูลค่าผลตอบแทนรวม

เวลาการส่งคืนคำสั่งซื้อ คือมูลค่ารวมของคำสั่งซื้อที่ส่งคืน ณ เวลาปัจจุบัน

คำแจ้งเตือน: ไม่นับคำสั่งซื้อที่คืนสินค้าบางส่วน (รวมถึง Lazada)

อัตราผลตอบแทน

ส่งคืนคำสั่งซื้อ / มูลค่ารวมของคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก

 จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ถูกยกเลิก ณ เวลาปัจจุบัน ไม่นับคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกบางส่วน

คำแจ้งเตือน: ไม่นับคำสั่งซื้อที่คืนสินค้าบางส่วน (รวมถึง Lazada)

มูลค่าทั้งหมดของคำสั่งซื้อที่ยกเลิก

มูลค่ารวมของคำสั่งซื้อที่ยกเลิก ณ เวลาปัจจุบัน (รวมค่าจัดส่ง / ส่วนลด ฯลฯ ) และจำนวนการยกเลิกบางส่วนรวมอยู่ด้วย

คำแจ้งเตือน: ไม่นับคำสั่งซื้อที่คืนสินค้าบางส่วน (รวมถึง Lazada)

อัตราการยกเลิก

คำสั่งซื้อถูกยกเลิก / มูลค่าการสั่งซื้อทั้งหมด

ลูกค้าทั้งหมด

จำนวนลูกค้าทั้งหมดจากคำสั่งซื้อตามลำดับที่ทำ ณ เวลาปัจจุบัน

ราคาสำหรับลูกค้าแต่ละราย

ยอดสั่งซื้อทั้งหมด / ลูกค้า

มูลค่าประกันภัยรวม

ค่าประกันทั้งหมดตามลำดับที่ทำ ณ เวลาปัจจุบัน

มูลค่าคอมมิชชั่นทั้งหมด

มูลค่าคอมมิชชั่นตามลำดับที่ทำ ณ เวลาปัจจุบัน

มูลค่าค่าบริการทั้งหมด

ค่าบริการทั้งหมดตามลำดับ ณ เวลาปัจจุบัน

ค่าจัดส่งตามระบบทั้งหมด

ค่าจัดส่งทั้งหมดตามระบบในใบสั่งซื้อ ณ เวลาปัจจุบัน

มูลค่าภาษีทั้งหมด

จำนวนภาษีตามใบสั่งซื้อที่ทำ ณ เวลาปัจจุบัน