Genie จะซิงค์คำสั่งซื้อและการอัปเดตสภาพจาก Marketplaces ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยอัตโนมัติทุกๆ 1 ชั่วโมง หรือคุณสามารถคลิกการซิงค์ด้วยตนเองเพื่อรับข้อมูลการสั่งซื้อล่าสุดโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เปิดเมนู “สั่งซื้อ”
  2. คลิก “ซิงโครไนซ์” ในรายการสินค้าเพื่อซิงโครไนซ์ข้อมูลสินค้าใหม่ล่าสุดด้วยตนเองจากคำสั่งซื้อใน Marketplace ไปยัง Genie

3. หรือเลือกคำสั่งซื้อหลายรายการพร้อมกัน แล้วคลิก “ซิงโครไนซ์” เพื่อซิงค์ข้อมูลใหม่ล่าสุดของสินค้าหลายรายการพร้อมกันจากคำสั่งซื้อบน Marketplace ไปยัง Genie