Genie จะซิงโครไนซ์คำสั่งซื้อและการอัปเดตสถานะจาก Marketplaces ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยอัตโนมัติทุกๆ 1 ชั่วโมง หรือคุณสามารถคลิกการซิงโครไนซ์ด้วยตนเองไปรับข้อมูลคำสั่งซื้อล่าสุดโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เปิดเมนู “สั่งซื้อ”
  2. คลิก “ซิงโครไนซ์” ในรายการสินค้าไปซิงโครไนซ์ข้อมูลสินค้าใหม่ล่าสุดด้วยตนเองจากคำสั่งซื้อใน Marketplace ไปยัง Genie

3. หรือเลือกคำสั่งซื้อหลายรายการพร้อมกัน แล้วคลิก “ซิงโครไนซ์” เพื่อซิงโครไนซ์ข้อมูลใหม่ล่าสุดของสินค้าหลายรายการพร้อมกันจากคำสั่งซื้อบน Marketplace ไปยัง Genie