Để giúp người dùng Genie hiểu nhanh và rõ ràng về tình hình thị trường hiện tại, Genie hiện cung cấp báo cáo bán hàng mới cho từng sản phẩm, danh mục, kênh và cửa hàng. Báo cáo này có thể giúp bạn phân tích tình hình bán hàng.