คอลัมน์ “ปริมาณ” ให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาของสินค้าที่สั่งซื้อ ปริมาณนี้รวมถึงราคาขายรวมของสินค้า ค่าขนส่งและส่วนลดใด ๆ ที่ผู้ขายมอบให้ ข้อมูลนี้จะซิงค์กับ Genie ทันทีจากช่องทางการตลาด / ช่องทางการขายของคุณ

หากต้องการดูข้อมูลหน่วยสินค้าจากคำสั่งซื้อของคุณ:

  1. เข้าสู่ระบบ Genie เปิดแท็บ “สั่งซื้อ”
  2. ใต้คอลัมน์ “ปริมาณ” คุณสามารถดูจำนวนสินค้าทั้งหมดที่สั่งซื้อไว้แล้ว