หมายเลขคำสั่ง คือรหัสเฉพาะที่กำหนดไว้กับแต่ละคำสั่งในร้านค้าของคุณ ซึ่งนำมาจาก marketplace โดยตรง

หากต้องการดูหมายเลขคำสั่งซื้อ:

เข้าสู่ระบบ Genie แล้วเปิดแท็บ “คำสั่งซื้อ” ใต้คอลัมน์ “หมายเลขคำสั่งซื้อ” นี้คุณจะเห็นหมายเลขคำสั่งซื้อได้