ตารางสถิติยอดขายตกคือสถิติข้อมูลของสินค้าที่มียอดขายตกตามกฏเกณฑ์ที่ผู้ขายกำหนดไว้

คุณสามารถดูสินค้าที่มียอดขายตกในช่องทางร้านค้าของคุณ และสามารถกำหนดตั้งค่าเงื่อนไขสินค้าที่มียอดขายตกด้วยตนเอง ออฟติไมซ์ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือกำหนดแผนการขายทางตลาดตามตารางสถิติเพื่อแก้ไขสภาพที่มียอดขายตกตำ่ได้เร็วขึ้น

ช่วงข้อมูล: สินค้าวางจำหน่ายในร้านค้าที่เชื่อมต่อแล้ว ซึ่งรวมถึงหมวดหมู่ที่ยังขายไม่ออกหรือหมวดหมู่ที่มียอดขายตกตำ่

เงื่อนไขการงดจำหน่าย / ยอดขายต่ำ: ภายในช่วงเวลาที่กำหนด ปริมาณการขายสินค้าในคำสั่งซื้อที่มีผลจะน้อยกว่า X และข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณปรับการขายตามความต้องการ

คำอธิบายข้อมูลตาราง:

ชื่อสินค้า: ชื่อสินค้านับเฉพาะสินค้าที่วางจำหน่ายอยู่ และตรงตามเงื่อนไขที่เลือก

ลักษญะ: ชื่อข้อมูลลักษณะ

SKU: ข้อมูล SKU เหมาะสมกับข้อมูลลักษณะ ปล่อยให้ว่างเปล่าหากไม่มีข้อมูลลักษณะใด ๆ

การขายล่าสุด: เวลาที่สร้างคำสั่งซื้อล่าสุด

คำสั่งซื้อทั้งหมด: จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดในช่วงเวลาที่จัดประเภทเป็นยอดขายตกต่ำ / ขายไม่ออก นับสภาพคำสั่งซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ: จำนวนผู้ซื้อทั้งหมดสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดในช่วงเวลายอดขายต่ำ / ขายไม่ออก และจำนวนผู้ซื้อจะคำนวณตามจำนวนหมายเลขโทรศัพท์ แต่ละหมายเลขโทรศัพท์จะคิดเป็นผู้ซื้อหนึ่งคน

จำนวนสินค้าที่ขาย: จำนวนสินค้าทั้งหมดที่ขายในคำสั่งซื้อที่มีผล (จำนวนวันในการตั้งค่าของคุณเป็นหลักฐานในการคำนวณ)

คำสั่งซื้อที่มีผล: จำนวนคำสั่งซื้อที่มีผล สภาพคำสั่งซื้อ = ชำระเสร็จ / พร้อมที่จะจัดส่ง / กำลังจัดส่ง / ส่งถึง (จำนวนวันในเงื่อนไขที่คุณกำหนดจะเป็นหลักฐานในการคำนวณ)

ยอดขายรวม: ยอดขายรวมของคำสั่งซื้อที่มีผล (จำนวนวันในเงื่อนไขที่ผู้ขายระบุเป็นการคำนวณพื้นฐาน)

ตารางสถิติสินค้าที่ขายไม่ออก / ยอดขายต่ำมีฟังก์ชั่นใดบ้าง มันสามารถส่งออกได้หรือไม่?

คุณสามารถส่งออกข้อมูลในรายงานการดำเนินงานและดูประวัติการส่งออกของตารางสินค้าที่ยังไม่ได้ขายออก คุณจะเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ยังไม่ได้ขายออกบางอย่างได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถออฟติไมซ์ข้อมูลหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้าที่ยังไม่ได้ขายออกโดยเร็วที่สุด