แพลตฟอร์ม Lazada อนุญาตให้สินค้าที่มีสภาพแตกต่างกันอยู่ในคำสั่งซื้อเดียว เพื่อให้ผู้ขายระบุและประมวลผลคำสั่งซื้อเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น Genie ได้เพิ่มแท็กในคำสั่งซื้อ คุณสามารถดูสภาพสินค้าได้ในรายละเอียคำสั่งซื้อ