แพลตฟอร์ม Lazada สนับสนุนการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อโดยแยกออกมา เพื่อทำให้ผู้ขายระบุและดูบริษัทจัดส่งสำหรับสินค้าต่างๆได้อย่างรวดเร็วง่ายขึ้น ดังนั้น Genie จึงมีการเพิ่มปุ่มข้อมูลพิเศษเพื่อให้คุณสามารถดูข้อมูลของบริษัทจัดส่งทั้งหมดในคำสั่งซื้อ ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ในรายละเอียดการสั่งซื้อด้วย